Red ons pensioenstelsel

De politiek en sociale partners willen het pensioenstelsel veranderen. Die verandering zal zeker geen verbetering betekenen. Ons unieke pensioenstelsel moet niet alleen voor de oudere generaties, maar juist voor de jeugd behouden blijven. Een onbezorgde oude dag moet ook voor hen beschikbaar blijven. Het is een groot goed dat Nederlanders hun leven na hun pensioen kunnen voortzetten zonder ernstige achteruitgang van het inkomen. Dat danken we aan ons huidige pensioenstelsel. Maar op dit moment wordt een historische vergissing voorbereid: de afbraak ervan. Daarom is dit manifest opgesteld, gericht aan alle mensen in het land, kinderen, jongeren, werkenden en gepensioneerden. Lever ons pensioenstelsel niet uit aan de markt van banken en verzekeraars! 

Hoofdlijnen van dit manifest

• Pensioenen gaan iedereen aan.
• Het Nederlandse pensioenstelsel is houdbaar.
• Maar het pensioenstelsel is door de Nederlandse politiek onhoudbaar gemaakt.
• De vermogens stijgen veel harder dan de verplichtingen.
• Het aanvullend pensioen en de AOW vormen samen een essentieel stelsel om de levenswijze van voor het pensioen na pensionering te kunnen voortzetten.
• De vermogens van pensioenfondsen zijn een unieke troef van de Nederlandse economie.
• Binnen het huidige stelsel zijn verbeteringen mogelijk.
• Uitsluiting van grote groepen van de bevolking moet worden voorkomen.
• Stop met discussiëren en kom met oplossingen binnen huidige stelsel.
• Politiek moet pensioenfondsen niet langer dwingen zich kunstmatig arm te rekenen.

PDF
Manifest Red ons pensioenstelsel.pdf

Welke organisaties steunen dit manifest?

Naast vele personen, zijn er ook verenigingen en organisaties die het manifest Red ons pensioenstelsel actief steunen en uitdragen. Kijk hier welke.